การลงทะเบียนเปิดบัญชี SU-IT Account ฉบับภาษาจีน

ขอขอบคุณ อาจารย์เก็จวิรัล ตั้งสิริวัสส์ นางสาวสรินญา แทนเจ็ดริ้ว และนางสาวปณิดา มีนา เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษา