การใช้งานเครื่องสาธารณะอย่างปลอดภัยด้วย Incognito mode

การใช้งานเครื่องสาธารณะอย่างปลอดภัยด้วย Incognito mode
✅ เป็นโหมดการทำงานที่ไม่ระบุตัวตน ทำให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัย เพราะข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกจัดเก็บหรือบันทึกไว้
✅ เริ่มต้นการใช้งาน Incognito mode (สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์)
1️⃣ เปิด Web Browser แล้วคลิกสัญลักษณ์ 3 จุด > New Incognito window
2️⃣ จะปรากฎหน้าต่างสีดำขึ้นมา จากนั้นเริ่มต้นใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ โดยขณะใช้งานจะไม่มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ลงใน History รวมถึงการค้นหา การกรอกฟอร์ม การคลิกต่าง ๆ จะไม่บันทึกบน Cookies อย่างไรก็ตามหากลืม Sign out ก็ไม่ต้องกังวล เพียงแค่ปิด Browser ก็เป็นการออกจากระบบโดยสมบูรณ์
✅ Private Browser mode
1️⃣ Chrome เรียกว่า Incognito
2️⃣ Edge เรียกว่า Inprivate
3️⃣ Firefox เรียกว่า Private window
4️⃣ Safari เรียกว่า Private Browsing