ลงทะเบียน SU-IT Account กรอกข้อมูลครบ แต่ทำไมสมัครไม่ผ่าน ?

ต้องตรวจสอบว่า
1️⃣ การสมัคร SU-IT Account จะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับระบบ REG หากมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันจะทำให้สมัครไม่สำเร็จ
2️⃣ หนึ่งในปัญหาที่สามารถพบได้ โดยเราอาจคาดไม่ถึง ได้แก่ การพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยที่มี สระอำ, สระแอ และ ธุ์ > ต้องไม่พิมพ์แยกสระ หรือพิมพ์สลับตำแหน่งกัน