การตั้งค่าและวิธีการใช้งาน บัญชี Google บนโดเมน g.su.ac.th

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ได้จัดทำและรวบรวม คู่มือการใช้งาน การตั้งค่าที่สำคัญ รวมถึงการแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกับสมาชิกผู้ใช้งาน สำหรับเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

แนะนำการเริ่มใช้งานบัญชี Google ด้วย ID เดิม ในรูปแบบ xxxx_x@g.su.ac.th สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Y9sqsp