วิธีการย้าย Google Form จาก @Silpakorn.edu ไป @g.su.ac.th

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการย้ายแบบฟอร์ม บัญชี Google @Silpakorn.edu ไปที่โดเมนใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร @g.su.ac.th มีวิธีมาแนะนำกัน 2 แบบ ดังนี้

ดูคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3mhixLU

ไฟล์ PDF