วันที่ 1 มกราคม 2566

สวัสดีปีเถาะ 2566

 กลอนสุภาพ
 ๏ สวัสดีปีเถาะเหมาะสมัย                              สวัสดีปีใหม่ใจสุขสันต์
สวัสดีความสดชื่นทุกคืนวัน                             สวัสดีความฝันอันก้าวไกล
๏ สวัสดีการเริ่มต้นบนความหวัง                       สวัสดีทุกพลังดังฝันใฝ่
สวัสดีพรประเสริฐบรรเจิดใจ                            สวัสดีปีใหม่เปี่ยมไมตรี ๚ะ๛

อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์ ประพันธ์