การตั้งค่าการเชื่อมต่อ SU-VPN / Android และ iPhone/iPad

SU-VPN การเชื่อมต่อเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานจะต้องมีรหัสผ่าน และการรับส่งข้อมูลทั้งหมดจะมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย เสมือนการมีอุโมงค์ส่วนตัวที่เข้ารหัสของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต