ช่อทางการติดต่อ SU One Stop Service

มีปัญหา ???
SU One Stop Service สามารถแก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย ให้คุณได้ !!

สามารถแจ้งเรื่องผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ
1. Web Form จาก Link ที่ SU Web Portal
2. Facebook Messenger เพจมหาวิทยาลัยศิลปากร • สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี • กองบริหารงานวิชาการ • กองกิจการนักศึกษา

และหน้าเว็บที่มีสัญลักษณ์ Facebook Messenger Chat Bubble เช่น su.ac.th และ reg.su.ac.th

คุณมีปัญหาเราช่วยแก้… แจ้งเรื่องมาที่ SU One Stop Service ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป