วันที่ 5 ธันวาคม 2565

พระภัทรมหาราชรำลึก

กาพย์ฉบัง
 ๏ นานา ชาติ ชน ชื่นชม                               ห้าธันวาคม
“วันพ่อแห่งชาติ” ประกาศนาม
“วันชาติไทย” เพริศเลิศงาม                      ถ้วนเขตทุกคาม
น้อมรำลึกพระนวมินทร์
๏ พระภัทรมหาราชปราชญ์บดินทร์                   ชาติยลชนยิน
โลกซ้องราชันนิรันดร ๚ะ๛

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากร

อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์ ประพันธ์