การทดสอบการจัดสอบ TCAS

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เข้าร่วม workshop การทดสอบการจัดสอบ TCAS ด้วยคอมพิวเตอร์ (TCAS CBT EXAM) และจัดให้ผู้สมัครสอบซ้อมการใช้งานระบบในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 และ สอบจริงในวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2565