วันหยุดประจำเดือนธันวาคม 2565

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ขอแจ้งวันหยุดประจำเดือนธันวาคม
1️⃣ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
2️⃣ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
3️⃣ วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
4️⃣ วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดพิเศษ
5️⃣ วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี
สามารถติดต่อ แจ้งฝากข้อความผ่าน Facebook : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขออภัยในความไม่สะดวก