วันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2565

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ขอแจ้งวันหยุดประจำเดือนตุลาคม

วันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช

สามารถติดต่อ แจ้งฝากข้อความผ่าน Facebook : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขออภัยในความไม่สะดวก