วิธีปิด Update Windows 7 และ การแจ้งเตือนการ Update

ขั้นตอนการปิด Windows Update

 1. คลิกที่ปุ่ม “Start”
 2. เลือก “Control Panel”
 3. เข้าไปที่ “System and Security”
 4. คลิกเข้าไปที่ “Windows Update”
 5. ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือกที่ “Change Setting”
 6. จากนั้นเปลี่ยนตัวเลือกในส่วนของ Important Update ให้เป็นคำว่า “Never check for update(not recommended)”
 7. กดยืนการเปลี่ยนแปลง “OK”

ขั้นตอนการปิดการแจ้งเตือน Windows Update

 1. คลิกที่ปุ่ม “Start”
 2. เลือก “Control Panel”
 3. เข้าไปที่ “System and Security”
 4. เลือกที่ “Action Center”
 5. ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือกที่ “Change Action Center settings”
 6. ในส่วนของ “Security messages” ให้นำเครื่องหมายถูก หน้าคำ “Windows Update” ออก และในส่วนของ “Maintenance messages” ให้นำเครื่องหมายถูก หน้าคำ “Check for Update” ออก
 7. หลังจากนั้น กด “OK”