การตรวจสอบและสร้างส่วนคำถามการให้ความยินยอมเว็บคุกกี้ตามหลัก PDPA สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

เอกสารประกอบการอบรม