สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ขอแจ้งวันหยุดประจำเดือนสิงหาคม วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ