รู้หรือไม่ ⁉️ Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัยมีกี่ SSID❓ อะไรบ้าง❓ แล้วจะตั้งค่า 📌SU-roam-WiFi และเข้าใช้ 📌SU-WiFi บน Android และ iPhone/iPad ไวไฟฟรีของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร❓ เรามีคำตอบ…👉👉

⚡️SSID: Service Set Identifier คือ ชื่อเครือข่ายไร้สายหรือชื่อเครือข่าย Wi-Fi ซึ่งมีทั้งเครือข่าย Wi-Fi ส่วนตัว เช่น อินเทอร์เน็ตบ้านหรือเน็ตมือถือ เจ้าของอุปกรณ์จะสามารถตั้งชื่อและรหัสผ่านของ SSID ได้เอง และเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ เช่น เครือข่าย Wi-Fi ของค่ายโทรศัพท์มือถือ สถานศึกษา สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ บางสถานประกอบการที่ให้บริการ FREE WIFI ก็จะแจ้งชื่อ SSID และรหัสผ่านไว้สำหรับผู้ใช้บริการ เราจึงจำเป็นต้องทราบชื่อ SSID เพื่อเปิดค้นหา Wi-Fi และกดเชื่อมต่อได้ถูกต้อง
⚡️ Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 6️⃣ SSID ดังนี้
1️⃣ SU FREE WIFI : ใช้ฟรีตามจุดบริการภายในมหาวิทยาลัย
1. SU-WiFi
2. su-roam-WiFi
3. eduroam
2️⃣ WIFI ของค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
4. .@ AIS SUPER WIFI
5. .@ TRUEWIFI
6. @ dtac wifi
ลำดับที่ 3-4 จะให้บริการเฉพาะจุดสาธารณะ เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด อาคารเรียนรวม ฯลฯ
.