ภาพบรรยากาศโครงการอบรม Admin SU Smart Plus หัวข้อ “e-Academic Form” และ “Content Creator” ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์