บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเเจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียนการให้บริการ และคำชมเชย ที่ช่องทางบน SU Web Portal ได้แล้ว ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ 💖ศิลปากรจะก้าวสู่ความเป็นเลิศ ด้วยความใส่ใจของทุกท่าน