ข่าวสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

16 ก.ย. 2563 - เรียนเชิญบุคคลากรไอทีทั่วประเทศ ลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบเรียนรู้ออนไลน์ในทักษะด้าน Cloud Computing

         สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการพัฒนาทักษะด้าน Cloud Computing ด้วยระบบเรียนออนไลน์แบบปฏิบัติจริง สำหรับบุคลากรไอที (Cloud Computing Lab Test for Industry 4.0) เพื่อนำระบบเรียนรู้ออนไลน์แบบปฏิบัติจริง (Lab Test) ในทักษะด้าน Cloud Computing มาใช้กับบุคลากรไอที ให้สามารถเข้าถึง และเรียนรู้ได้ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน Cloud Computing ให้มีปริมาณมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประเทศต่อไป

thumbnail image001

 

ค่าลงทะเบียน 150 ท่านแรก เพียง 1,000 บาท

ศึกษาข้อมูลและลงทะบียนได้ที่ https://www.rmutto-labcloud.com/

 

thumbnail image002

24 ส.ค. 2563 - คู่มือการติดตั้งและใช้งาน App Soft Phone เป็นระบบ IP Phone บนเครื่องคอมพิวเตอร์

 

           คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Softphone บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook    มีให้เลือกใช้งาน 2  โปรแกรม ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่าใช้ Resource ของเครื่องฯ น้อยที่สุด  ติดตั้งง่าย แนะนำให้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล   เพื่อให้สามารถงานเป็นโทรศัพท์ระบบ IP Phone ในการติดต่อสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยได้
 
 
 
app soft phone

 

 

 

 

18 ส.ค. 2563 - บริษัทผู้รับผิดชอบติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายหอพักนักศึกษา มศก.สนามจันทร์ จะดำเนินการ Upgrade firmware ของอุปกรณ์

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
บริษัทผู้รับผิดชอบติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายหอพักนักศึกษา มศก.สนามจันทร์ จะดำเนินการ Upgrade firmware ของอุปกรณ์ควบคุมหลัก (Controller) และอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access point) ทั้ง 10 หอพัก คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้ดียิ่งขึ้น โดยจะเริ่มดำเนินการวันที่ 18/08/63 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น. ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี่

7 ส.ค. 2563 - ขอเชิญประชาคมชาวศิลปากร เข้าร่วมฟังการอบรมเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการใช้งานระบบโทรศัพท์ IP Phone ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม

       ด้วยการเปลี่ยนถ่ายการติดต่อสื่อสารการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานราชการทางช่องทางโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้เป็นระบบดิจิทัล (IP Phone) เพื่อป้องกันให้การดำเนินงานและการปฏิบัติงานให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดหรือไม่ประสบปัญหาเลยในการติดต่องาน  สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จึงขอเชิญประชาคมชาวศิลปากรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการอบรมและทำความเข้าใจการใช้งาน    โดยเข้าร่วมผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Team URL::https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3fdb38a685034ecc9882c16343e8bb0c%40thread.tacv2/%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259B?groupId=df7912c3-f4db-4751-be9e-e81d6f8da2bb&tenantId=213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f หรือ http://1ab.in/c3V ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.

 

IP phone training

 

6 ส.ค. 2562 - คู่มือการติดตั้ง Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถใช้งานหมายเลข IP Phone ได้ทุกสถานที่ที่ปฏิบัติงาน

        เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เริ่มให้มีการ Cut Over ระบบโทรศัพท์จากระบบเดิมมาเป็นระบบ IP Phone (หกหลัก) ดังนั้นเพื่อให้ท่านสามารถติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคลากรท่านอื่นได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทุกสถานที่ที่ปฏิบัติงาน จึงขอแนะนำให้ทำการติดตั้ง application บนอุปกรณ์เคลื่อที่เช่น โทรศัพท์มือถือหรือเท็บเลต เพื่อให้สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ IP Phone ได้บนอุปกรณ์ดังกล่าว ตามคู่มือนี้  >>  http://bdt.su.ac.th/images/event63/m08/Setup%20GSwave.pdf  หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี  โทรศัพท์สายนอก : 0-3425-5813  ต่อ 217010 - 16   ภายใน : 217010 - 16

1 ส.ค. 2563 - ระบบเครือข่าย Node อาคารสำนักงานอธิการบดี มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.50 น.

ระบบเครือข่าย Node อาคารสำนักงานอธิการบดี มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.50 น. ส่งผลกระทบทำให้หลายหน่วยงานที่เชื่อมต่อผ่าน Node ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ดังนี้
1. สำนักงานอธิการบดี
2. หอพักชาย ทับแก้ว 1
3. หอพักชาย ทับแก้ว 2
4. ศูนย์ รปภ.
5. อาคาร A4
6. อาคารช่าง (หลัง ศูนย์ รปภ.)
7. โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา
8. โรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา
9. หอพักบุคลากร เทพศิลป์ 2 , 15 , 16 , 17
ประสานงานตรวจสอบพบว่าระบบไฟฟ้าขัดข้อง ขณะนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้ปกติเวลา 10.10 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

บทความไอทีและเทคโนโลยี

Prev Next

วิดีโอโครงการอบรม Microsoft365 และ MS Teams

-----------------------------------------------

วิดีโอโครงการอบรม Microsoft365 และ MS Teams

วิดีโอการสัมมนาผ่านระบบ MS Teams โครงการอบรม Microsoft365 และ MS Teams บรรยายโดย วิทยากรจาก บ.ไมโครซอฟท์ประเทศไทย  

แนะนำเคล็บลับการใช้ธนาคารออนไลน์ อย่างปลอดภัย

-----------------------------------------------

แนะนำเคล็บลับการใช้ธนาคารออนไลน์ อย่างปลอดภัย

เคล็ดลับการใช้ธนาคารออนไลน์ อย่างปลอดภัย เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้และทำทันที หากไม่อยากให้เงินบนออนไลน์ถูกเจาะระบบและขโมยเงินไปโดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งรู้และจำได้ง่ายด้วยเคล็ดลับ 10 ข้อที่ทำแล้วบัญชีธนาคารออนไลน์ของคุณมีความปลอดภัย

กระเป๋าสมาร์ทแบ็ก เข้าข่ายวัตถุอันตราย ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน ?

-----------------------------------------------

กระเป๋าสมาร์ทแบ็ก เข้าข่ายวัตถุอันตราย ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน ?

กระเป๋าสมาร์ทแบ็ก (smart bag) กระเป๋าไฮเทค ที่ทำให้สามารถชาร์ตแบตมือถือได้ เพราะมีช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์ในตัว มี GPS ตามหากระเป๋า สั่้งล็อกกระเป๋าด้วยสมาร์ทโฟนได้ และบางรุ่นสามารถ สั่งให้กระเป๋าเคลื่อนที่เองได้ ไม่ต้องลากกระเป๋าก็มี แต่กระเป๋าแบบนี้เข้าข่ายที่จะไม่อนุญาตนำขึ้นเครื่องบินได้ ทั้งโหลดใต้ท้องเครื่อง กับนำขึ้นเครื่องบินเลยทีเดียว

แนะนำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 

 

logo silpakorn S     scival     gallery

digital (2)     gis logo2

 

rayong

Ticket support system

cyber security-A1

cloud services copy

training

cloud

law

Security Polycy

survey2

yyy

newb2

QR Code

Joomla templates by Joomlashine