คณะผู้บริหารสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี  
       
   
chatchai
       
       
   

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขภายใน : 217001

 
       

sethalat

 

 

รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์เสฐลัทธ์  รอดเหตุภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขภายใน : 217002

 

 

 

 

laddawan

kanasorn

 

เลขานุการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
ลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขภายใน : 217041

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป
คณะศร กิจสาระภักดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

หมายเลขภายใน : 217011

 

 

 

 

chalong 

yothin 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี
ฉลอง  วิริยะธรรม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หมายเลขภายใน : 217021

 หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ
โยธิน  อยู่พะเนียด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

หมายเลขภายใน : 217031

 

 

 

 

supap 

 boonmee

 

สุภาพ กล่อมจิต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

หมายเลขภายใน : 217051

บุญมี ตระกูลชัยศรี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

หมายเลขภายใน : 217061

 

 

 

 

 

 prai

sirimart 

 

 ไพร  รุ่งเรือง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

หมายเลขภายใน : 117261

ศิริมาตย์  อินทร์ตามา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขภายใน : 217069

 

แนะนำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 

 

logo silpakorn S     scival     gallery

digital (2)     gis logo2

 

rayong

Joomla templates by Joomlashine