บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  • บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  • บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา
  • บริการห้องฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์จะจัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายนอกระหว่างผิดภาคการศึกษาตามความเหมาะสม
  • บริการห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
  • บริการห้องการเรียนการสอนทางไกล
                     วันและเวลาในการให้บริการ
              วัน              เวลา
         จันทร์ - ศุกร์  08.30 - 21.00 น.
       เสาร์ - อาทิตย์  09.00 -16.00 น.

  

  

  

  • สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ให้บริการเฉพาะสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 ห้อง ศร. 1201 1201 1 รายละเอียด
 
 
 
 
  

แนะนำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 

 

logo silpakorn S     scival     gallery

digital (2)     gis logo2

 

rayong

cloud services copy

Joomla templates by Joomlashine