วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์      
   

  

สถานที่ตั้ง : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน    :  217043
ภายนอก  :  0-3410-9686  ต่อ 217043
โทรสาร   : 

 

         
   วิทยาเขตวังท่าพระ      
     

 

สถานที่ตั้ง : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน   :  117011
ภายนอก :  0-2105-4686  ต่อ 117011
โทรสาร  :  

 

 
         
   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี      
     

สถานที่ตั้ง : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี  ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 

หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน    :  317011
ภายนอก  :  0-3289-9686 ต่อ 317011
โทรสาร  : 

 
         
  สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน      
     

สถานที่ตั้ง : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน    :  117261
ภายนอก  :  0-2105-4686  ต่อ 117261 
โทรสาร  : 

 

แนะนำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 

 

logo silpakorn S     scival     gallery

digital (2)     gis logo2

 

rayong

Joomla templates by Joomlashine