ระบบงานสารสนเทศ
 
 

ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบงานสารสนเทศด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงให้บริการด้านการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการแก่หน่วยงานต่าง โดยมีระบบสารสนเทศที่ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ได้แก่

- ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
- ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS)
- ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
- ระบบรับสมัคร(โควตาพิเศษ)ออนไลน์
- ระบบการประชุมอิเล็คทรอนิกส์           เป็นต้น

 

                                
       
       
       

แนะนำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 

 

logo silpakorn S     scival     gallery

digital (2)     gis logo2

 

rayong

cloud services copy

Joomla templates by Joomlashine